Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

w Krotoszynie w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj zajęć Dzień i godzina Nauczyciel prowadzący
                                                     Przedmioty ogólnokształcące
 

1.

 

Zajęcia dla maturzystów z chemii

Piątek

12.30-13.30

B. Chmielewska
 

2.

 

Zajęcia dla maturzystów z matematyki

 

Wtorek

14.15-15.00

J. Kaszkowiak

 

Piątek

13.25-14.10

A. Szymański

 

Czwartek

13.25-14.10 

Poziom podstawowy

J. Podziemska
sobota

8.00-9.45

Poziom podstawowy

J. Podziemska
sobota

10.00-11.00

Poziom rozszerzony

J. Podziemska

 

3. Zajęcia dodatkowe Czwartek

8.00-8.45

 

J. Podziemska

 

4. Zajęcia dla maturzystów z geografii Poniedziałek

13.25.-14.10

B. Paterek

 

Wtorek

14.10-15.00

(co drugi tydzień)

B. Paterek

 

 

5. Zajęcia dla maturzystów z języka niemieckiego Piątek

8.00-8.45

E. Kluszczyńska

 

Piątek

8.00-8.45

I. Jasik
6. Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

i zajęcia wyrównawcze

Czwartek

8.00-8.45

M. Cichowlas
7. Zajęcia dla maturzystów z języka angielskiego Czwartek

13.25-14.10

R. Gruchalski

 

8. Zajęcia dla maturzystów z fizyki Wtorek

14.15-15.00d.

D. Adamiak

 

                                         Przedmioty zawodowe

 

9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa Czwartek

14.15-15.00

G. Hamrol

 

10. Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fototechnik        

 

Wtorek

14.15-15.00

A. Głuchowski

 

11. Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii      

 

Wtorek

13.25-14.10

E. Szymańska

 

                                                     Inne
12. Kółko strzeleckie Piątek

15.00-16.00

Z. Rosińska

 

13. Kółko akustyczne Wg. terminów imprez szkolnych D. Adamiak
14. Zajęcia przygotowujące uczniów do olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych Wtorek

15.00-16.00

E. Gimer-Kicman