Koła


Zmiany

ZMIANY– Poniedziałek – 24 listopada 2014 r.

Klasa

Lekcja

                            Zmiany

Sala

Nauczyciel

2 TL

6

Pracownia śr - nadzór

24

NK

 

7,8

wolna

-

-

2 TFA

8

wolna

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY– Piątek – 21 listopada 2014 r.

Klasa

Lekcja

                            Zmiany

Sala

Nauczyciel

4 TFA

1

wolna

-

-

2 TL

3

Pracownia trans-sped - nadzór

24

JA

1 TBW

5,6

Gr. p. Niedbały - nadzór

219

SN

3 TL

8

wolna

-

-

4 TB

3

Tech bud

9

KG

 

5

Zaj prak

9

KG

 

9

wolna

-

-

4 TL

4

j. angielski zaw. dod. - nadzór

401

OA

3 TB

7

fizyka

217

GA

 

8

wolna

 

 

 

 

2 TB - WYCIECZKA