Kierunki kształcenia

Na rok szkolny 2018/2019 szkoła prowadzi nabór elektroniczny do szkół młodzieżowych.

Jesteśmy placówką oświatwą o ponad 60 – letniej tradycji w kształceniu młodzieży
i dorosłych. To nowoczesna szkoła, nastawiona na wszechstronny rozwój ucznia.

 

W naszym Zespole nauka odbywa się na jedną zmianę (do godz. 15.00). Popołudniami prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, koła zainteresowań itp. Organizujemy wycieczki edukacyjne, zawodowe, turystyczno-krajoznawcze, również zagraniczne. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie: technologiczne, chemiczne, studio fotograficzne, ciemnię, pracownię budowlaną, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki przyrządowej, bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz centrum multimedialne. Obiekty szkolne położone są blisko dworca kolejowego i autobusowego. Atutem szkoły jest bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, rozumiejąca potrzeby i problemy współczesnej młodzieży. Wiemy doskonale, że by zaistnieć na rynku pracy w Europie, konieczna jest edukacja europejska, dlatego współpracujemy z holenderską szkołą ROC A12 i z niemiecką szkołą Wilhelm-Remy Gymnasium. Nasi uczniowie osiągają spore sukcesy w różnych zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach.

Zasady rekrutacji 2018/2019 (zakładka: Jak się dostać?)

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (zakładka: Jak się dostać?)

Technik analityk
Technik budownictwa
Technik logistyk
Technik  fotografii i multimediów
Technik weterynarii