Kierunki kształcenia

Na rok szkolny 2021/2022 szkoła prowadzi nabór elektroniczny do szkół młodzieżowych.

Jesteśmy placówką oświatową o ponad 60 – letniej tradycji w kształceniu młodzieży i dorosłych. To nowoczesna szkoła, nastawiona na wszechstronny rozwój ucznia.

W naszym Zespole nauka odbywa się na jedną zmianę (do godz. 15.00). Popołudniami prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, zajęcia sportowe, koła zainteresowań itp. Organizujemy wycieczki edukacyjne, zawodowe, turystyczno-krajoznawcze, również zagraniczne. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie: technologiczne, chemiczne, studio fotograficzne, ciemnię, pracownię budowlaną, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, salkę do gimnastyki przyrządowej, bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz centrum multimedialne. Obiekty szkolne położone są blisko dworca kolejowego i autobusowego. Atutem szkoły jest bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, rozumiejąca potrzeby i problemy współczesnej młodzieży. Wiemy doskonale, że by zaistnieć na rynku pracy w Europie, konieczna jest edukacja europejska, dlatego współpracujemy z holenderską szkołą ROC A12 i z niemiecką szkołą Wilhelm-Remy Gymnasium. Nasi uczniowie osiągają spore sukcesy w różnych zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach.

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór do następujących oddziałów Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie z przedmiotami punktowanymi oraz językami obcymi:

Symbol oddziału Zawód Przedmioty punktowane Język obcy
1 TB technik budownictwa język polski, matematyka, fizyka, informatyka angielski
niemiecki
1 TL technik logistyk język polski, matematyka, geografia, informatyka angielski
niemiecki
1 TF technik fotografii i multimediów *            język polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie angielski
niemiecki
1 TA technik analityk język polski, biologia, chemia, matematyka angielski
niemiecki
1 TW technik weterynarii język polski, biologia, chemia, matematyka angielski
niemiecki
       

*dawny fototechnik

Dla absolwentów szkoły podstawowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór do następujących oddziałów  Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Krotoszynie przedmiotami punktowanymi oraz językami obcymi:

Symbol oddziału Zawód Przedmioty punktowane Język obcy
1  M murarz-tynkarz język polski, matematyka, fizyka, geografia niemiecki
1  L magazynier-logistyk język polski, matematyka, geografia, informatyka niemiecki
 
 

Dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi nabór do następujących oddziałów Szkoły Policealnej nr 1 w Krotoszynie: