Klasy i wychowawcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie

rok szkolny 2020/2021

Klasa Nr sali Imię i nazwisko wychowawcy
1 1 tl   301 Ewa Brykczyńska
2 1 tl    217 Krzysztof Niedbała
1 tb 217 Krzysztof Niedbała
3 1 tw 10 Katarzyna Talarczyk
1 ta   10 Katarzyna Talarczyk
4 1 tfm    22 Adam Głuchowski
5 2 tb    SP 9 Anna Wawrzyniak
2 tw   SP 9 Anna Wawrzyniak
6 2 log   SP 306 Andrzej Szymański
7 2 tf    SP 401 Barbara Junyszek-Pinkowska
2 ta   SP 401 Barbara Junyszek-Pinkowska
8 2 TF  GM 24 Tomasz Jakubowski
2 TW GM 24 Tomasz Jakubowski
9  2 TB GM 26 Tomasz Skowroński
2 TG GM 26 Tomasz Skowroński
10 2 TL  GM 12 Alicja Szymura
11 3 TA 32 Katarzyna Ochmann
3 TB 32 Katarzyna Ochmann
12 3 TF GKL Katarzyna Tomczak- Berger
3 TW GKL Katarzyna Tomczak- Berger
13 3 TL 13 Zofia Rosińska
14 4 TL 23 Bernadeta Paterek
15 4 TB F1 Izabela Jasik
4 TW F1 Izabela Jasik