Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru od godz. 9:00 25 sierpnia 2017 r. w sekretariacie szkoły.