Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

rok szkolny 2021/2022 

 PREZYDIUM

PRZEWODNICZĄCA – JULIA NOWACZYK , KL. 3 tfa

ZASTĘPCY- JAKUB CHROBOT , KL. 4TBA

JULIA BIENIA , KL. 4TBA

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

SAMORZĄDY KLASOWE , POCZET SZTANDAROWY

 

OPIEKUN – BARBARA JUNYSZEK-PINKOWSKA

POMOC KOLEŻEŃSKA W NAUCE ZORGANIZOWANA PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Plan działania Samorządu Uczniowskiego