Dyrekcja

dy

Dyrektor
mgr Mirosława Cichowlas

w-ce dyrektor
do spraw dydaktycznych
mgr Jolanta Podziemska

w-ce dyrektor
do spraw wychowawczych
i Szkół dla Dorosłych
mgr inż. Alina Błażejczyk

główna księgowa- Halina Szwałek
kierownik gospodarczy – Andrzej Wagner
sekretarz szkoły – Beata Krupa