Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie
na rok szkolny 2019/2020
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Michalak Marzena Przewodnicząca
2 Moraś Marzena wiceprzewodnicząca
3 Snadna Małgorzata skarbnik
4 Drygas Maria sekretarz
5 Rebelka Karolina członek
6 Rebelka Katarzyna członek
7 Bryszewska Anna członek
8 Mackiewicz Anna członek
9 Prajs Dontata członek
10 Kaźmierczak Agnieszka członek
11 Witkowska Alicja członek
12 Janicka Sylwia członek
13 Szostak Sebastian członek