Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2018/2019
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Michalak Marzena Przewodnicząca
2 Moraś Marzena wiceprzewodnicząca
3 Snadna Małgorzata skarbnik
4 Drygas Maria sekretarz
5 Minski Maciej członek
6 Rebelka Katarzyna członek
7 Kusza Zuzanna członek
8 Wojcieszak Hanna członek
9 Czubak Katarzyna członek
10 Mackiewicz Anna członek
11 Prajs Donata członek
12 Kaźmierczak Agnieszka członek
13 Witkowska Alicja członek