Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie na rok szkolny 2016/2017

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Brodziak Izabela Przewodnicząca
2 Kusza Grzegorz wiceprzewodniczący
3 Snadna Małgorzata sekretarz
4 Lis Danuta skarbnik
5 Szulc Marzena członek
6 Warzecha Sylwia członek
7 Woźniak Małgorzata członek
8 Kaźmierczak Andrzej członek
9 Filipiak Zbigniew członek
10 Szajda Radosław członek
11 Pondel Teresa członek
12 Marczyk Monika członek