Dyrekcja

Dyrektor
mgr Mirosława Cichowlas

w-ce dyrektor
do spraw dydaktycznych
mgr Jolanta Podziemska

w-ce dyrektor
mgr inż. Alina Błażejczyk

główna księgowa- Halina Szwałek
sekretarz szkoły – Beata Krupa