Historia szkoły

h

Miejsce powstania i rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przy ulicy Mickiewicza 11 ma ścisły związek z rozwojem przemysłu w naszym regionie i przemianami społeczno – gospodarczymi w kraju po II wojnie światowej. W 1947 roku Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego w Łodzi zaproponował otwarcie w Krotoszynie Szkoły Przysposobienia Przemysłowego nr 48 o specjalności odzieżowej. Szkoła została zlokalizowana w budynkach pokoszarowych. Pierwszym dyrektorem Szkoły Przysposobienia Przemysłowego nr 48 w Krotoszynie został Zdzisław Swora. Zajęcia teoretyczne rozpoczęły się wiosną 1948 roku. Na miejsce dyrektora został powołany dotychczasowy zastępca ds. pedagogicznych Benedykt Przybylski. Szkoła istniała tylko dwa lata i została zlikwidowana w czerwcu 1950 r. Po likwidacji SPP budynki szkolne z całym wyposażeniem przejął Centralny Związek Przemysłu Ceramicznego, który przeznaczył je dla szkoleń kadr na potrzeby przemysłu ceramiki budowlanej.  W 1951 r. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego na wniosek Centralnego Związku Przemysłu Ceramiki Budowlanej powołało do życia Technikum Przemysłu Ceramiki Budowlanej dla Wysunietych Robotników. Dyrektorem szkoły został Benedykt Przybylski. Edukacja trwała dwa lata i kończyła się złożeniem egzaminu dojrzałości.
W 1956 r. przy szkole otwarto Wydział Zaoczny Technikum Ceramicznego.

W 1958 r. miejsce Technikum dla Wysuniętych Robotników zajęło młodzieżowe Technikum Ceramiki Budowlanej. W 1958 otwarto również Szkołę Majstrów Ceramiki Budowlanej. Była to przyzakładowa szkoła Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, która kształciła na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

O d 1959 roku istniał nowy typ szkoły kształcący absolwentów liceum ogólnokształcącego. Uruchomiono Państwową Szkołę Teczniczną. Edukacja kończyła się uzyskaniem tytułu technika ceramiki.
W 1962 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Wybudowano budynek z pracowniami specjalistycznymi oraz salę gimnastyczną. Rozbudowano budynek stołówki. Przekazanie do użytku szkolnego wybudowanych pomieszczeń nastąpiło w kwietniu 1966r. Podczas uroczystości szkoła otrzymała od Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej nowy sztandar. Naszej placówce nadano również imię Pawła Findera.

Rozwijający się w Krotoszynie przemysł mechaniczny skłonił władze oświatowe do podjęcia decyzji o otwarciu w 1963 r. Wieczorowego Technikum Mechanicznego. W ciągu następnych lat utworzono punkty konsultacyjne dla słuchaczy Zaocznego Technikum Ceramicznego w Gozdnicy i Białymstoku. W końcu lat sześćdziesiątych utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o kilku kierunkach kształcenia.

W 1972 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturę odszedł Benedykt Przybylski. Funkcję dyrektora przejął Stefan Zawieja. W 1972 roku szkoła powróciła do kształcenia w kierunku odzieżowym. Zostało utworzone Liceum Zawodowe o specjalności krawiectwo damskie lekkie.

O d 1973 roku wszystkie typy szkół zostały objęte jedną nazwą Zespół Szkół Zawodowych. W 1975 roku otwarto nowy typ szoły kształcący w kilku kierunkach : odzieżowym, ogólnomechanicznym, ceramicznym.
Od 2002 roku Zespół Szkół Zawodowych przekształcił się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

tekst:Alicja Kryszkiewicz-Świst

h2  h4

h6