Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Krotoszynie
na rok szkolny 2022/2023
Lp Nazwisko i imię funkcja
1. Danuta Mencel przewodniczący
2. Beata Florczyk wiceprzewodniczący
3. Joanna Górna skarbnik
4. Ewelina Frąszczak sekretarz
5. Wioletta Marciniak Karbowiak członek
6. Katarzyna Matyniak członek
Małgorzata Maciejewska członek
7. Izabela Śniecińska członek
8. Krystian Mroczkowski członek
9. Joanna Drożyńska członek
10. Katarzyna Krawczyk członek
11. Katarzyna Kornek członek
12. Agnieszka Kaźmierczak członek
13. Paweł Grzeszczak członek