Współpraca

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA

KROTOSZYN – WÖRTH

Grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie wyjechała we wrześniu po raz kolejny, w ramach wymiany uczniowskiej, do niemieckiego miasta Wörth.
Program pobytu w zaprzyjaźnionej szkole Europa Gymnasium był urozmaicony. Młodzież polska uczestniczyła w lekcjach, poznając tym samym system szkolnictwa w Niemczech oraz formy pracy. Była to okazja do porównań, sprawdzenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
Podczas wspólnych wycieczek do Speyer, Karlsruhe, Heilderbergu oraz Hambach uczniowie poznawali wspólną historie, kulturę, zwyczaje oraz zabytki zaprzyjaźnionego z naszym powiatem niemieckiego powiatu Germersheim.
Inicjatywę współpracy szkół zapoczątkowali starosta krotoszyński Leszek Kulka oraz starosta powiatu Germersheim, Fritz Brechtel.