Projekt – Inteligentne specjalizacje

STRONA PROJEKTU

Dnia 2 marca 2023 r. nastąpiło otwarcie pracowni analitycznej dla naszych analityków. Pracownia powstała dzięki realizacji projektu:

“Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim – Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” ramach WRPO na lata 2014-2020 Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.

Dziś mamy pracownię, po generalnym remoncie, na miarę XXI w., a może nawet XXII. Znalazły się w nim nowe meble laboratoryjne i nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starostwa Krotoszyński Stanisław Szczotka, Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta, Sekretarz Joanna Dymarska – Kaczmarek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Przemysław Wójcik wraz z zastępcą Waldemarem Wroneckim oraz zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Krotoszyńskiego. Mamy piękną pracownię analityczną, powstałą w ramach projektu, ale i dzięki uporowi, determinacji i zaangażowaniu wielu ludzi, którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy do Rady Powiatu wraz z Zarządem Powiatu, do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, do Wydziału Organizacyjnego i do Biura Promocji i Rozwoju. Oto kilka migawek z dzisiejszego otwarcia pracowni autorstwa uczniów z klasy technik fotografii i multimediów.