Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 rok szkolny 2020/2021

Lp. Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1. V DLA mgr inż. Iwona Wojciechowska