Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

rok szkolny 2022/2023

 PREZYDIUM

PRZEWODNICZĄCA – JULIA NOWACZYK , KL. 4 tfa

ZASTĘPCY- NADIA BACHÓRZ, KL. 4 log

MARCELINA FAJA, KL. 4 tfa

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

SAMORZĄDY KLASOWE , POCZET SZTANDAROWY (KAJETAN BARANOWSKI – 4 tfa, WIKTORIA BRUDER – 3 tl, BARBARA HECHMANN – 3 tl)

 

OPIEKUN – BARBARA JUNYSZEK-PINKOWSKA

Plan działania Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego