LOK

Zarząd Koła
Przewodnicząca – Dominika Franka
Zastępca przewodniczącego – Agata Polańska
Skarbnik – Michał Kołomyjec
Sekretarze – Dawid Panek, Mateusz Masłowski

Członkowie:
Dominika Franka
Agata Polańska
Michał Kołomyjec
Dawid Panek
Mateusz Masłowski
Roksana Marszałek
Marcin Serek
Karol Stęclik
Jakub Sekula
Damian Mogiłka
Sebastian Dymarski

Opiekun: Zofia Rosińska