Wykaz zjazdów

Informujemy słuchaczy Szkół dla Dorosłych, że wykaz zjazdów – terminarz umieszczony jest w zakładce plan zajęć.