Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

– technik analityk,

– technik budownictwa,

– technik fotografii i multimediów,

– technik logistyk.

Uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo danej kwalifikacji może każdy, kto ma ukończone minimum gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Do uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną szkołę średnią, przy czym nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Formularz zgłoszenia  na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy