Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ -Szkoła Policealna nr 2

Plan ZAJĘĆ – IV Liceum Ogólnokształcące semestr VI

PLAN ZAJĘĆ – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.32

UWAGA SŁUCHACZE: Prace kontrolne należy oddać do 22 maja 2020 r. (semestr IV DLA i IV PUK), do 12 marca 2020 r. ( semestr VI DLA).

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR VI DLA

UWAGA SŁUCHACZE SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH : ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 12.03. 2020 r. do 25 .03. 2020r. zajęcia w Szkołach dla Dorosłych również są zawieszone. Informację kolejnego zjazdu podamy na stronie internetowej szkoły.