Szkoła Policealna nr 2 w Krotoszynie

Szkoła Policealna nr 2 w Krotoszynie serdecznie zaprasza na następujące kierunki:

– technik bhp (1,5 roku),

– technik usług kosmetycznych ( 2 lata)

       Do sekretariatu szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

       – podanie (druk do pobrania poniżej),
       – 3 zdjęcia,
       – świadectwo ukończenia szkoły średniej,
       – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
       – dowód osobisty do wglądu celem potwierdzenia danych osobowych.

       O przyjęciu decyduje konkurs świadectw

Zajęcia odbywają się w piątek i sobotę co 2 tygodnie.