Kierunki kształcenia

Na rok szkolny 2024/2025 szkoła prowadzi nabór elektroniczny do szkół młodzieżowych.

Od ponad 70 lat wpisujemy się w tradycję techniczną naszego regionu i w potrzeby rynku pracy. Kształcimy uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych, weterynaryjnych oraz projektowania, modelowania i kreowania trendów mody, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych.
Prężnie współpracujemy z firmami i uczelniami wyższymi, co przekłada się na łączenie teorii z praktyką i solidne przygotowanie młodzież do pracy zawodowej. Od lat współdziałamy ze szkołami podstawowymi, prowadząc profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne. Zapewniamy przyjazną atmosferę, w której nasi uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą i ciekawą ofertą edukacyjną proponowaną absolwentom szkół podstawowych.

Dla absolwentów szkoły podstawowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi nabór do następujących oddziałów Technikum nr 1 im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie z przedmiotami punktowanymi oraz językami obcymi:

Symbol oddziału Zawód Przedmiot rozszerzony Język obcy
1 tl technik logistyk geografia angielski
niemiecki
1 tw technik weterynarii chemia angielski
niemiecki
 

Dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi nabór do następujących oddziałów Szkoły Policealnej nr 1 w Krotoszynie: