Zbiory

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 17000 jednostek inwentarzowych.

Gromadzimy:

 • lektury szkolne
 • literaturę piękną
 • literaturę popularnonaukową i naukową (najliczniej reprezentowane są dziedziny nauczane obecnie i w przeszłości w naszej szkole)
 • podręczniki
 • literatura pedagogiczno-metodyczna

Z księgozbioru został wydzielony księgozbiór podręczny zawierający:

 • encyklopedie ogólne i dziedzinowe
 • słowniki językowe i rzeczowe
 • albumy malarstwa, rzeźby, grafiki
 • przewodniki
 • atlasy
 • podręczniki
 • oraz inne pozycje z wielu dziedzin wiedzy

Posiadamy bogaty wybór czasopism – 35 tytułów

Gromadzimy również

 • płyty CD do nauki j. obcych, encyklopedie, słowniki multimedialne
 • płyty DVD (ekranizacje lektur, lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, profilaktyka)
 • filmy z cyklu “Filmoteka szkolna”
 • płyty CD dołączone do prenumerowanych czasopism

Zbiory są sklasyfikowane wg UKD.

Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi alfabetyczny i rzeczowy.