Projekt – Go4Vet

Europe for VET in Erasmus+ to nasza pierwsza inicjatywa Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.
Projekt zakłada współpracę 5 partnerów na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji sektora VET (w szczególności członków partnerstwa) do realizacji zawodowych staży zagranicznych w ramach Erasmus+ (2021-2027). Partnerstwo osiągnie to m.in. przez wypracowanie i wdrożenie nowych programów staży dla 4 profesji; jak również przygotowanie rekomendacji i dobrych praktyk w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością do projektów mobilności zawodowej zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

W projekcie przeprowadzimy 4 spotkania stacjonarne, międzynarodowe. W ich trakcie odwiedzimy min. 16 organizacji sektora VET, które mogą posłużyć jako przykłady dobrych praktyk w ramach goszczenia i wysyłania uczniów 4 profesji (technik logistyk, technik hotelarz, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów). Szczególny nacisk położony zostanie na znalezienie dobrych praktyk w zakresie włączania uczniów z niepełnosprawnością do działań mobilności zawodowej zagranicznej

W ramach projektu przygotowane zostaną m.in.:
A) Programy staży dla (minimum) miesięcznych praktyk zawodowych zagranicznych uczniów szkół technicznych w ramach profesji: technik logistyk, technik hotelarz, technik weterynarii, technik fotografii i multimediów. Programy te będą zgodne ze standardami nowego programu Erasmus+ (2021-2027).
B) Zbiór konkretnych rekomendacji, procedur i dobrych praktyk z zakresu włączania osób z niepełnosprawnością w działania mobilności zawodowych zagranicznych.

Liderem projektu jest:

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie


Partnerami projektu są:

  • Ankkapurhan kulttuurisäätiö (Finlandia)
  • Institute of Citizen’s Sustainable Development and Health (Grecja)
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. (Polska)
  • Larnaka Tourism Board (Cypr)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.