Wymiana międzynarodowa

WSPÓPRACA Z WILHELM REMY GYMNASIUM  (WRG) W BENDORF (NIEMCY)

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie nawiązał współpracę ze szkołą partnerską w Niemczech – Wilhelm Remy Gymnasium. Placówka znajduje się  w miejscowości Bendorf w Nadrenii Palatynacie, zaledwie 12 km od Dierdorfu – miasta partnerskiego Krotoszyna. Nasza szkoła partnerska jest szkołą integracyjną, która w dużej mierze kładzie nacisk na wyrównanie szans edukacyjnych oraz na ścisłą i szeroko rozumianą współpracę szkoły  z młodzieżą i z rodzicami. Cele i założenia wymiany oraz nas jako partnerów WRG można obejrzeć pod adresem:http://www.wrg-online.de/index.php?id=94

Pierwsze kroki związane ze współpracą zostały poczynione w sierpniu 2011 r. Sygnały o  zainteresowaniu współpracą szkoły niemieckiej  z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie  przekazała Pani Kamila Paterek – Riedrich. Inicjatorami współpracy z ramienia ZSP nr 1 w Krotoszynie  były  Jolanta Podziemska i Izabela Jasik, które spotkały się z przedstawicielami WRG w Bendorf, z Wolfgangiem Schuto oraz wytypowanymi do rozmów nauczycielami tamtejszego Gimnazjum. Omówiono zarys współpracy oraz jej cele, a przede wszystkim ustalono pierwsze terminy wymiany polsko – niemieckiej dla uczniów obu szkół. Opiekunami wymiany ze strony niemieckiej zostali Michael Lazarou oraz Thomas Damson. Odpowiedzialnymi za wymianę z ramienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie są: Jolanta Podziemska – wicedyrektor szkoły oraz germanistki Izabela Jasik i Monika Kremer.

Głównymi celami wymiany są doskonalenie języka obcego w sytuacjach typowych oraz łamanie stereotypów o narodach.  Chcemy, aby nasza młodzież pokonała barierę językową, co w przyszłości zaowocuje swobodnym przemieszczaniem się po Europie. Dzięki realizacji projektu polsko – niemieckiego młodzież niemiecka pozna walory turystyczno – krajoznawcze naszego kraju, regionu i powiatu. Zapozna się również z obyczajowością polską. Wspólne spotkania będą także okazją do poznania systemów szkolnictwa polskiego i niemieckiego. Priorytetem wymiany, wspólnych spotkań  jest  zwalczanie wśród młodzieży i dorosłych stereotypów dotyczących obu krajów.

Realizacja projektu odbywa się przede wszystkim przy użyciu metod aktywizujących (praca w grupach, grupy zadaniowe, mapa pojęciowa) i   komunikacyjnych. Podczas wspólnych przedsięwzięć pomocne są  środki audiowizualne, takie, jak komputery, rzutniki, aparaty fotograficzne, CD, DVD, prezentacje multimedialne. Najważniejszym elementem wymiany jest jednak bezpośrednia dyskusja obu grup młodzieży.

 

Historia wymiany:

09.2011 r. – spotkanie organizacyjne inicjatorów wymiany (Bendorf)
14.04 - 21.04.2013 r. - Wizyta młodzieży polskiej w WRG
19.10 - 26.10.2013 r. – rewizyta młodzieży niemieckiej w Krotoszynie
18.05 - 25.05.2014 r. - wizyta uczniów ZSP nr 1 w WRG
10.10 - 17.10.2014 r. - przyjazd młodzieży niemieckiej do Krotoszyna
20.04 - 27.04.2015 r. - Bendorf