Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Regulamin wypożyczalni

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 3. Maksymalny czas wypożyczenia książki ( z wyjątkiem lektury) wynosi 1 miesiąc. Lekturę można wypożyczyć na okres 2 tygodni.
 4. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres wypożyczenia.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia winien zgłosić przed wypożyczeniem.
 6. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przen nauczyciela bibliotekarza.
 7. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogach tradycyjnych i komputerowych w systemie MOL OPTIVUM.
 8. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać  książki i inne dokumenty wypożyczone z biblioteki.
 9. Uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, kończący naukę lub pracę w szkole zobowiązani są do potwierdzenia zwrotu wypożyczonych książek na karcie obiegowej.

   

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby zainteresowane tematyką gromadzonych zbiorów.
 2. W czytelni można korzystać z: księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego i czasopism.
 3. Ksiązki i czasopisma zgromadzone w czytelni udostępnia wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 4. Księgozbiór podręczny udostępniany jest wyłącznie w czytelni.
 5. Czytelnicy mogą kopiować artykuły z czasopism, fragmenty z książek po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Czytelnicy odpowiadają osobiście za powierzone im książki.
 7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 8. Okrycia wierzchnie oraz torby należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

CENTRUM MULTIMEDIALNE
Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 1. Z centrum mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Centrum służy uczniom do wyszukiwania informacjiw sieci Internet oraz korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Uczeń podaje nauczycielowi bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, pobiera kartę z numerem stanowiska, którą oddaje po zakończeniu pracy.
 4. Użytkownicy komputerów zobowiązani sa do korzystania z nich w celach edukacyjnych.
 5. Użytkownicy korzystający z centrum muszą posiadać elementarną znajomość obsługi komputera oraz dostępnych programów.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 7. Uczeń może korzystać z centrum w czasie wolnym od swoich zajęć lekcyjnych.
 8. Przy stanowiski komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 9. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody.
 10. Po zakończonej pracy korzystający z centrum pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.
 11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
 12. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 13. W wyjątkowych sytuacjach centrum multimedialne może być zarezerwowane na potrzeby lekcji przedmiotowych.