Technik Budownictwa

Technik budownictwa

to kierunek istniejący od wielu lat w naszej szkole, cieszący się dość dużą popularnością.

W trakcie kształcenia nauczysz się:

·  posługiwania dokumentacją techniczną,

· rysowania  ręcznie oraz w programie AutoCad własnych rozwiązań architektonicznych,

·  wykonywania pomiarów, szkiców inwentaryzacyjnych ,

· zasad wykonywania podstawowych rysunków architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami

·  posługiwania się dokumentacją w zakresie organizacji budowy,

·  sporządzania kosztorysów budowlanych i umów przetargowych,

·  organizowania i kierowania robotami remontowymi i rozbiórkowymi,

·  pracować w programach  komputerowych tj. AutoCad, Norma

·  podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Będziesz również  uczestniczyć w szkoleniach organizowanych na terenie naszej szkoły przez firmy:

– Izodom

– Porotherm

– Atlas

– Techniki malarskie

   Będąc absolwentem technikum w zawodzie technik budownictwa możesz być zatrudniony na średnich szczeblach w firmach budowlanych, konstrukcyjnych i architektonicznych oraz możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

 ZAPRASZAMY!!!