Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

– technik analityk

– technik budownictwa

– fototechnik

– technik elektryk

– technik ochrony środowiska

– technik obsługi turystycznej

– technik logistyk

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo danej kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 

Formularz zgłoszenia na kurs