Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 rok szkolny 2018/2019

Lp. Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1. I PUK mgr Magdalena Matuszak
2. III PUK mgr Beata Chmielewska
3. III BHP mgr Paulina Matczak
4. III DLA mgr Ewa Ostój
5. V DLA mgr Andrzej Szymański
Lp. Kurs Imię i nazwisko opiekuna kursu
1. B.33. (TB)  mgr inż. Krzysztof Niedbała
2. E.08. (TE)  mgr inż. Cezary Popiel
3. A.31. (TL)  mgr Katarzyna Płóciennik
4.  A.30. (TL)  mgr Barbara Junyszek-Pinkowska