Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna nr 2 

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 rok szkolny 2019/2020

Lp. Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1. III PUK mgr Magdalena Matuszak
2. III DLA mgr inż. Iwona Wojciechowska
3. V DLA mgr Hanna Jankowska
4. A.31 mgr Katarzyna Płóciennik