Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 rok szkolny 2017/2018

Lp. Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1. I PUK mgr Beata Chmielewska
2. III PUK mgr Magdalena Matuszak
3. I BHP mgr Paulina Matczak
4. III DLA mgr Andrzej Szymański
5. V DLA mgr Izabela Jasik
Lp. Kurs Imię i nazwisko opiekuna kursu
1. I KKA mgr inż. Alina Kowal-Lisiak
2. I KKOT mgr Katarzyna Tomczak-Berger
3. I KKB mgr inż. Krzysztof Niedbała
4. I KKL mgr Katarzyna Płóciennik
5. I KKE mgr Cezary Popiel