Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 rok szkolny 2016/2017

Lp Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1 I PUK mgr Magdalena Matuszak
2 III PUK mgr Beata Chmielewska
3 III BHP mgr inż. Aldona Gogolewska
4 III PI mgr Adam Głuchowski
5 III DLA mgr Izabela Jasik
6 V DLC mgr Andrzej Szymański