Oddziały i opiekunowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 rok szkolny 2018/2019

Lp. Semestr Imię i nazwisko wychowawcy
1. II PUK mgr Magdalena Matuszak
2. IV PUK mgr Beata Chmielewska
3. III BHP mgr Paulina Matczak
4. IV DLA mgr Ewa Ostój
5. VI DLA mgr Andrzej Szymański
Lp. Kurs Imię i nazwisko opiekuna kursu
1. B.33. (TB)  mgr inż. Krzysztof Niedbała
2. E.08. (TE)  mgr inż. Cezary Popiel
3. A.31. (TL)  mgr Katarzyna Płóciennik
4.  A.30. (TL)  mgr Barbara Junyszek-Pinkowska