Rekrutacja

Należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 – podanie (druk do pobrania w zakładce zgodnie z poszczególnym typem szkoły)
– życiorys
– 3 fotografie
– świadectwo ukończenia danego typu szkoły
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
– ksero z dowodu osobistego

O przyjęciu decyduje konkurs świadectw.