Wykaz zjazdów

ROK SZKOLNY 2018/2019

 TERMINARZ ZJAZDÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019  

 Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

 IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zjazd I PUK III PUK III BHP III DLA V DLA
1 14-15.09. 14-15.09. 14-15.09. 14-15.09. 14-15.09.
2 20-21-22.09        
3   27-28-29.09. 27-28-29.09. 28-29.09 28-29.09
4 05-06.10 05-06.10 05-06.10 05-06.10 05-06.10
5 12-13.10 11.10      
6   19-20.10 18-19-20.10 19-20.10 19-20.10
7 25-26-27.10 26-27.10 25-26-27.10 26-27.10 25-26-27.10
           
8. 09-10.11 08-09-10.11 09-10.11 08-09-10.11 08-09-10.11
           
9. 22-23-24.11 23-24.11 22-23-24.11 23-24.11 22-23-24.11
10. 30.11-01.12 30.11-01.12 30.11-01.12 29-30.11-01.12 29-30.11-01.12
11. 07-08.12        
12. 14-15.12 13-14-15.12 13-14-15.12 13-14-15.12 14-15.12
13.   21-22.12      
Sesja

Egzam

03-04-05.01 03-04-05.01 03-04-05.01 02-03-04-05.01 02-03-04-05.01

Aktualizacja 17.10. 2018r.

Legenda:

PUK – technik usług kosmetycznych

BHP – technik bezpieczeństwa i higieny pracy

DLA – liceum ogólnokształcące dla dorosłych

TERMINARZ ZJAZDÓW – ROK SZKOLNY 2018/2019

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zjazd  A.31.(TL)   B.33.     (TB)   E.08     (TE) A.30.(TL)
1 14-15.09 14-15.09 14-15.09 14-15.09
2 20-21-22.09 20-21-22.09 19-20-21-22.09  
3       27-28-29.09
4 03-04-05-06.10 05-06.10 03-04-05-06.10 04-05-06.10
         
5 17-18-19-20.10 18-19-20.10 17-18-19-20.10  
6 25-26-27.10 25-26-27.10 25-26-27.10 25-26-27.10
         
7 07-08-09-10.11 08-09-10.11 07-08-09-10.11 08-09-10.11
8 14-15-16-17.11 15-16-17.11 14-15-16-17.11  
9       22-23-24.11
10 28-29-30.11-01.12 30.11-01.12 28-29-30.11-01.12 29-30.11-01.12
11     03-04-05.12 06-07-08.12
12       13-14-15.12
13       03-04-05.01
14       10-11-12.01

Zjazdy wspólne dla osób, które nie ukończyły kwalifikacji A.30. E.07. B.30 Efekty wspólne:

  • 27-28-29.09
  • 24-25-26-27.10
  • 07-08-09-10.11
  • 21-22-23-24.11

TB – technik budownictwa

TL – technik logistyk

TE – technik elektryk

aktualizacja 17.10.2018 r.