Plan zajęć

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbędzie się w piątek 26.04.2019 r. o godz. 15.00 w pokoju nauczycielskim.

PLAN ZAJĘĆ – Szkoła Policealna nr 2 ( semestr IV PUK)

PLAN ZAJĘĆ – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ( A.30., A.32., E.24.)

PLAN ZAJĘĆ- IV Liceum Ogólnokształcące (semestr IV DLA)

Uwaga: Ze względu na ogólnopolski strajk nauczycieli plan może ulec zmianie.

UWAGA- słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego A.30.

Każdy  słuchacz żeby ukończyć kurs A.30. musi mieć 50 % frekwencji na zajęciach, zaliczony każdy przedmiot w formie testu pisemnego oraz zaliczoną praktykę w ilości 80 h.

Liceum dla Dorosłych

Słuchacze semestru IV i VI proszeni są o zapoznanie się z podziałem na grupy  z j. niemieckiego

W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 25kwietnia 2019 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.