Plan zajęć

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA 2018-2019

PLAN ZAJĘĆ- IV Liceum Ogólnokształcące ( ostatni zjazd 07-08.06.2019 r.)

PLAN ZAJĘĆ – Szkoła Policealna nr 2 (ostatni zjazd 06-07-08.06.2019 r.)

Liceum dla Dorosłych

Słuchacze semestru IV i VI proszeni są o zapoznanie się z podziałem na grupy  z j. niemieckiego

W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 06 czerwca 2019 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.