Plan zajęć

 

 

TERMINARZ – wykaz zjazdów – luty 2020r.

UWAGA :

Informujemy słuchaczy, że w sekretariacie szkoły od 28.02.2020 r.są do odbioru tematy prac kontrolnych. Prace kontrolne należy złożyć do  22 maja 2020 r. ( semestr IV DLA, IV PUK), do  27 marca 2020 r. ( semestr VI DLA).

Liceum dla dorosłych

Słuchacze semestru  VI proszeni są o zapoznanie się z podziałem na grupy  z j. niemieckiego

W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły
 

 (aktualizacja dnia 24 stycznia 2020 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.