Plan zajęć

UWAGA SŁUCHACZE SP NR 2,  IV LO dla Dorosłych oraz KKZ w Krotoszynie

Informujemy,że uległ zmianie terminarz zjazdów. Prosimy o zapoznanie się z nim w zakładce WYKAZ ZJAZDÓW

( aktualizacja od 02.11.2017 r.). Za zaistniałe zmiany przepraszamy.

Plan zajęć obowiązujący 14-15-16. 12. 2017 r.

PLAN ZAJĘĆ – Szkoła Policealna nr 2

PLAN ZAJĘĆ – IV  Liceum Ogólnokształcące

PLAN ZAJĘĆ – Kwalifikacyjny Kurs  Zawodowy

 

LICEUM DLA DOROSŁYCH, klasa II semestr III – podział na grupy z j. niemieckiego:

gr. I – nazwiska od litery B do litery S(Sie)
gr. II nazwiska od litery S(Ste) do litery W + osoby, które doszły po 1 września
W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 11 grudnia 2017 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.