Plan zajęć

Plan zajęć obowiązujący 19-20-21 października 2017 r.

PLAN ZAJĘĆ – Szkoła Policealna nr SP 2

PLAN ZAJĘĆ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  

 Uwaga LICEUM DLA DOROSŁYCH, klasa II semestr III – podział na grupy z j. niemieckiego:

gr. I – nazwiska od litery B do litery S(Sie)
gr. II nazwiska od litery S(Ste) do litery W + osoby, które doszły po 1 września
W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 12 października 2017 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.