Plan zajęć

UWAGA- dotyczy Szkoły Policealnej nr 2 ( II i IV PUK – technik usług kosmetycznych) oraz  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ( A.30., E.24. A.32.,)

Bardzo prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły  słuchaczy kształcących  w zawodach technik usług kosmetycznych( semestr II i  IV), technik logistyk  ( kwalifikacja A.30., A.32.,) technik elektryk ( kwalifikacja E.24.) celem złożenia deklaracji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec- lipiec 2019 r.  do dnia 15.02.2019 r.

PLAN ZAJĘĆ – IV Liceum Ogólnokształcące

PLAN ZAJĘĆ -Szkoła Policealna nr 2

PLAN ZAJĘĆ-  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ( A.30., A.32., E.24.)

Liceum dla Dorosłych

Słuchacze semestru IV i VI proszeni są o zapoznanie się z podziałem na grupy  z j. niemieckiego

W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 18 lutego 2019 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.