Plan zajęć

 

Plan zajęć ukaże się na początku września 

 (aktualizacja dnia 20 lipca 2017 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.