Plan zajęć

Plan zajęć – Szkoła Policealna nr 2

Plan zajęć – IV Liceum Ogólnokształcące 

Plan zajęć – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Liceum dla Dorosłych

Słuchacze semestru III i V proszeni są o zapoznanie się z podziałem na grupy  z j. niemieckiego

W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 14 października 2018 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.