Plan zajęć

Plan zajęć obowiązujący 08-09-10.02.2018 r.

PLAN ZAJĘĆ – IV Liceum Ogólnokształcące

PLAN ZAJĘĆ –  Szkoła Policealna Nr 2

PLAN ZAJĘĆ – Kwalifikacyne Kursy Zawodowe

 

 

 

 

LICEUM DLA DOROSŁYCH, klasa II semestr IV – podział na grupy z j. niemieckiego:

gr. I – nazwiska od litery B do litery S(Sie)
gr. II nazwiska od litery S(Ste) do litery W + osoby, które doszły po 1 września
W razie wątpliwości co do przynależności do grupy prosimy o telefon do sekretariatu szkoły

 (aktualizacja dnia 07 lutego 2018 r .)

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.