Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Krotoszynie

Od roku szkolnego 2013/2014 nie będzie prowadzony nabór, gdyż Technikum Uzupełniające dla Dorosłych zostaje zastąpione Kwalifikacyjnymi Kursami Zawodowymi.